Difúzna fólia pod krytinu

Strešná difúzna fólia, triedy „economic“ (cenovo nenáročná), trojvrstvová: špeciálna difúzna membrána medzi dvomi polypropylénovými vrstvami. Vetracia vrstva medzi fóliou a tepelnou izoláciou nie je potrebná.

Technické parametre:

  • špecifická hmotnosť 95g/m²;
  • pevnosť v ťahu: 140N/5cm / 65N/5cm;
  • stupeň nepriepustnosti vody: W1;
  • Sd 0,02m.
Pomenovanie výrobku:Fólia BILKA 95 g
Rozmery balenia:Zvitky 1,5 m x 50 m = 75 m²/zvitok
Určenie a oblasť použitia:Difúzna fólia pod krytinu - používa sa ako dodatočná ochranná vrstva proti prachu a vlhkosti, ktorá preniká pod krytinu, v prípade striech s jednou vetracou vrstvou.
Materiál: Trojvrstvová fólia (medzi dvomi vrstvami polypropylénu, jedna membrána priepustná pre difúziu pár, ale nepriepustná pre vodu)
Vlastnosti: Metódy preverovania Parametre výrobku:
Dĺžka zvitkuEN 1848 - 2 50m (-0/+2%)
Šírka zvitkuEN 1848 - 2 1,5m ± 0,5%
Špecifická hmotnosťEN 1849 - 295 g/m² ± 11%
Trieda horľavosti EN 11925-2Trieda E
Odolnosť voči priepustnosti vody (2kPa)EN 1928Trieda W1
Odolnosť voči priepustnosti vody po zostarnutíEN 1296; EN 1928Trieda W1
Pevnosť v pretrhu (pozdĺžne/priečne)EN 12310-190N (+15; -15) / 90N (+15; -15)
Pevnosť v ťahu (pozdĺžne/priečne)EN 12311-2140 N/50mm (+30;-30) / 65 N/50mm (+15; -15)
Predĺženie (pozdĺžna/priečna)EN 12311-290% (+30; -30) / 150% (+50; -50)
Pevnosť v ťahu po starnutí (pozdĺžne/priečne)EN 1296; EN 1297; EN 12311-2110 N/50mm (+30; -30) / 50 N/50mm (+15; -15)
Predĺženie po starnutí (pozdĺžna/priečna)EN 1296; EN 1297; EN 12311-270% (+30; -30) / 120% (+40; -40)
Priepustnosť vodnej paryEN 1931>1700 (g/m²)/24h
SdEN 19310,02m (+0,02;-0,01)
Interval teploty--30 : 80 ⁰C
Nebezpečné látky-NPD

Pravidlá kladenia fólie:

Strešná fólia pod krytinu sa kladie v súlade s normou DIN 4108 zabezpečujúcou vetranie pod fóliou, pripevnenie latovaním na krokvách, s rozprestieraním smerom nahor. Keďže fólia BILKA 90 g prepúšťa pary, môže sa klásť priamo na tepelnú izoláciu, netreba vytvárať vetrací kanál medzi fóliou a tepelnou izoláciou. Fólia sa kladie rovnobežne s odkvapom, s prekrytím vyznačeným na okraji zvitku farebným pásom (min. 10 cm). Bude sa klásť dbajúc na smer odtekania vody, môže sa preložiť aj cez hrebeň strechy. Je to difúzna fólia, ktorá odoláva normálnym tepelným záťažiam (s vhodným vetraním max: +70°C), odolnosť voči UV žiareniu je max. 1 mesiac.

Skladovacie a úložné pravidlá:

Skladovať na zastrešenom suchom mieste, bez vlhkosti, sálavého tepla a slnečného žiarenia

Doba použitia:

Pri dodržaní skladovacích pravidiel si zachováva kvalitu počas 5 rokov od obstarania.

Záruka:

Podľa platných ustanovení, pri dodržaní prepravných podmienok uvedených dodávateľom

Súvisiace predpisy, špecifikácie:

SR EN 13984

Možné riziká, predpisy týkajúce sa prevencie:

Nie je žiadne riziko ohrozenia zdravia.

Požiadajte o cenovú ponuku

Vyplňte formulár a my vás budeme obratom kontaktovať.