Difúzna fólia pod krytinu

Fólia BILKA 180 g je difúzna membrána na pokrývanie domov, ktorá sa montuje pod vonkajšiu vrstvu strechy. BILKA 180 g je úplne nepriepustná, chráni tepelnú izoláciu pred dažďom alebo snehom a je tiež vynikajúcou bariérou proti vetru.

Technické parametre:

  • špecifická hmotnosť 180 g/m2 ± 5%
  • pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere 240 N/5 cm (+40; -50) / v priečnom smere 140 N/5 cm (+35; -35)
  • interval montážnej teploty -30 ÷ 80°C
  • stupeň nepriepustnosti W1
  • Sd 0,02m (0,01; +0,04)
  • materiál: polypropylén.
Pomenovanie výrobku:Fólia BILKA 180 g
Rozmery balenia:Zvitky 1,5 m x 50 m = 75 m²/zvitok
Určenie a oblasť použitia:Difúzna fólia pod krytinu - určená na pokrývanie domov, montuje sa pod vonkajšiu vrstvu strechy. Je úplne nepriepustná, chráni tepelnú izoláciu pred dažďom alebo snehom a je tiež vynikajúcou bariérou proti vetru
Materiál: Môže byť použitá pri všetkých typoch vetraných a nevetraných striech.
Vlastnosti: Metódy preverovania Parametre výrobku
Dĺžka zvitkuSR EN 1848 - 2 50m; (-0/+2%)
Šírka zvitku SR EN 1848 - 2 150cm; ±0,5%
LineárnosťSR EN 1848 - 2 < 30 mm/10m
Špecifická hmotnosťSR EN 1849 - 2 180 g/m2; (±10%)
Trieda horľavosti
EN ISO 11925-2
Trieda E
Odolnosť voči priepustnosti vodySR EN 1928 W1
Priepustnosť vodnej pary (Sd)SR EN ISO 12572 2,4*108 ± 10% m2 s Pa/kg
Pevnosť v ťahu (pozdĺžne/priečne) SR EN 12311-1 pozdĺžne 240 N/5 cm (+40; -50) / priečne 140 N/5 cm (+35; -35)
Pevnosť v pretrhu
SR EN 12310-1 pozdĺžne 180N (+40; -40) / priečne 180N (+40; -40)
Pevnosť v ťahu poumelom opotrebovaní
EN 1296 / EN 1297/ EN 12311-2pozdĺžne 180 N/5 cm (+30; -35) / priečne 100 N/5cm (+25; -25)
Ťažnosť po umelom opotrebovaní
SR EN 12311-1 pozdĺžne 40 (+10; -10)% / priečne 60 (+20; -15)%
Ťažnosť
SR EN 12311-1
pozdĺžne 60 (+15; -15)% / priečne 90 (+30; -20)%
Odolnosť voči vodným parám
EN 1931 2,7 * 108 ± 10% m2sPa/kg
Priepustnosť pary

PN-EN 1931
>1700 (g/m2)/24 h

Pravidlá kladenia fólie:

Strešná fólia pod krytinu sa kladie v súlade s normou DIN 4108 zabezpečujúcou vetranie pod fóliou, pripevnenie latovaním na krokvách, s rozprestieraním smerom nahor. Keďže fólia BILKA 180 g prepúšťa pary, môže sa klásť priamo na tepelnú izoláciu, netreba vytvárať vetrací kanál medzi fóliou a tepelnou izoláciou. Môže sa používať na strechách s minimálnym sklonom 20° voľne zavesená a v prípade striech s doštením so sklonom min. 15°.

Fólia sa kladie rovnobežne s odkvapom, s prekrytím vyznačeným na okraji zvitku farebným pásom (min. 10 cm). Kladie sa dbajúc na smer odtekania vody, môže sa preložiť aj cez hrebeň strechy. Membrána musí byť chránená pred priamym vystavením UV žiareniu po dobu jedného mesiaca od montáže a pred účinkami difúzneho žiarenia – max. 3 mesiace – montážou izolačnej vrstvy na vnútornej strane.

Skladovacie a úložné pravidlá:

Skladovať na zastrešenom suchom mieste, bez vlhkosti, sálavého tepla a slnečného žiarenia

Doba použitia:

Pri dodržaní skladovacích pravidiel si zachováva kvalitu počas 5 rokov od obstarania.

Záruka:

Podľa platných ustanovení, pri dodržaní prepravných podmienok uvedených dodávateľom.

Možné riziká, predpisy týkajúce sa prevencie:

Nie je žiadne riziko ohrozenia zdravia.

Požiadajte o cenovú ponuku

Vyplňte formulár a my vás budeme obratom kontaktovať.