Fólia parotesná bariéra

Fólia BILKA ALU 90 je viacvrstvová membrána zložená s vrstvy pokovovaného polypropylénu, polypropylénovej siete a polyetylénovej fólii. Fólia BILKA ALU 90 je koncipovaná na zrealizovanie parnej bariéry v strešnej konštrukcii. Pokovovaná vrstva odráža tepelné žiarenie, zabraňujúc tepelné straty. Výrobok je izolačná bariéra pre vodné pary a vietor. Tieto membrány môžu byť použité vo všetkých strechách, vetraných a nevetraných.

Technické parametre:

  • špecifická hmotnosť:: 90g/m²± 10%;
  • Odolnosť na namáhanie: ≥100N
  • interval teploty: -30 : 70 ⁰C;
  • Sd 50m ± 30%
Pomenovanie výrobku:Fólia BILKA ALU90
Rozmery balenia:Zvitky 1,5 m x 50 m = 75 m²/zvitok
Určenie a oblasť použitia:Koncipovaná na zrealizovanie parnej bariéry v strešnej konštrukcii. Pokovovaná vrstva odráža tepelné žiarenie, zabraňujúc tepelné straty. Výrobok je izolačná bariéra pre vodné pary a vietor.
Materiál: Viacvrstvová membrána zložená s vrstvy pokovovaného polypropylénu, polypropylénovej siete a polyetylénovej fólii.
Vlastnosti: Metódy preverovania Parametre výrobku
Dĺžka zvitkuEN 1848-250m (-0/+2%)

Šírka zvitkuEN 1848 - 2 1,5m ± 0,5%
HrúbkaEN 1848-20,20 mm (-0,01;+0,01)
Špecifická hmotnosťEN 1849-290 g/m² ± 10%

Trieda horľavostiEN ISO 11925-2
Trieda E
Odolnosť voči priepustnosti vody (2kPa)EN 1928
Schválená
Odolnosť voči priepustnosti vody po zostarnutí
EN 1299; EN 1928Schválená
Odolnosť na namáhanie (pozdĺžnom/priečnom)EN 12310-1≥100N / ≥100N
Maximálny stres v ťahu (pozdĺžnom/priečnom)EN 12311-2 ≥220N N/50mm / ≥150N N/50mm
Predĺženie v ťahu (pozdĺžnom/priečnom)EN 12311-2≥12% / ≥7%
Odolnosť na vodné paryEN 1931
2,5*10¹¹ ± 30% m²sPa/hg
Vlastnosti prenosu vodných pár (Sd)EN 1931 50m ± 30%
Interval teploty--30 : 70 °C
Chemická odolnosťEN 1847 Schválená
Výkon spojaEN 12317-2 NPD
Odolnosť na náraz
EN 12691
NPD
Nebezpečné látky
-
NPD

Montážne pokyny:

Fólia BILKA ALU 90 bude montovaná „teplou“ stranou tepelnej izolácie strechy alebo steny, s hliníkovou časťou smerom k miestnosti. Fólia môže byť montovaná rovnobežne alebo zvislo na krokvy. V prípade zvislej montáže na krokvy, montáž začne s pásom pozdĺž hrebeňa strechy, a nasledovné pásy fólie budú montované pod predošlú vrstvu, berúc do úvahy 15 cm nadkladanie a zatesniac spoje fólie so špeciálnou páskou. V prípade montáže rovnobežnej s krokvami, pásy budú montované nepretržito, berúc do úvahy 20 cm nadloženie a v prípade možnosti, spoje pásov fólie v oblasti krokiev budú zatesnené špeciálnou páskou. Fólia bude pripevnená pomocou klincov a sponiek, na každých 10-15 cm. Po montáži budú všetky upevňovacie miesta, kontakty a spoje fólie zabezpečené špeciálnou lepiacou páskou tak, aby sa predišlo infiltrovaniu vodných pár z miestnosti do tepelnoizolačnej vrstvy.

Skladovacie pravidlá:

Na mieste chránenom od priamych účinkov atmosférických činiteľov, ďaleko od zdrojov tepla (minimum 1 m).

Doba použitia:

Pri dodržaní skladovacích pravidiel si zachováva kvalitu počas 5 rokov od obstarania.

Záruka:

V zmysle platných ustanovení, s dodržiavaním prepravných podmienok uvedených distribútorom.

Referenčné predpisy, špecifikácie:

EN 13984:2013

Možné riziká, prevenčné predpisy:

Nie je známe riziko poškodenia zdravia.

Požiadajte o cenovú ponuku

Vyplňte formulár a my vás budeme obratom kontaktovať.