Fólia parotesná bariéra

Fólia BILKA ALU 150 je viacvrstvová membrána zložená s vrstvy pokovovaného polypropylénu, polypropylénovej siete a polyetylénovej fólii. Fólia BILKA ALU 150 je koncipovaná na zrealizovanie parnej bariéry v strešnej konštrukcii. Pokovovaná vrstva odráža tepelné žiarenie, zabraňujúc tepelné straty. Výrobok je izolačná bariéra pre vodné pary a vietor. Tieto membrány môžu byť použité vo všetkých strechách, vetraných a nevetraných.

Technické parametre:

  • špecifická hmotnosť:: 150g/m²± 10%;
  • Odolnosť na namáhanie: ≥150N
  • tepelná odolnosť: -30 : 70⁰C
Pomenovanie výrobku:Fólia BILKA ALU150
Rozmery balenia:Zvitky 1,5 m x 50 m = 75 m²/zvitok
Určenie a oblasť použitia:Fólia BILKA ALU 150 je koncipovaná na zrealizovanie parnej bariéry v strešnej konštrukcii. Pokovovaná vrstva odráža tepelné žiarenie, zabraňujúc tepelné straty. Výrobok je izolačná bariéra pre vodné pary a vietor.
Materiál: Viacvrstvová membrána zložená s vrstvy pokovovaného polypropylénu, polypropylénovej siete a polyetylénovej fólii.
Vlastnosti: Metódy preverovania Parametre výrobku
Dĺžka zvitkuEN 1848 - 2 50m; (-)0%
Šírka zvitkuEN 1848 - 2 1,5m ± 0,5%
LineárnosťPN-EN 1849-2 0,26mm (-0,01;+0,01)
Špecifická hmotnosťPN-EN 1849-2 150g/m2±10%
Reakcia na oheňPN-EN ISO 11925-2
Clasa E
Vodotesnosť (2 kPA)
PN-EN 1928
Conform
Vodotesnosť po umelom starnutí
PN-EN 1296 / PN-EN 1928
Conform
Odolnosť na namáhanie (pozdĺžnom/priečnom)PN-EN 12310-1 ≥150N / ≥150N
Maximálny stres v ťahu (pozdĺžnom/priečnom)PN-EN 12311-2 ≥260N/50mm / ≥170N/50mm
Predĺženie v ťahu (pozdĺžnom/priečnom)PN-EN 12311-2 ≥12% / ≥7%
Odolnosť na vodné pary
PN-EN 1931
5,1*1011 m2sPa/kg ± 40%
Interval teploty ---------- -30°C : 70°C
Chemická odolnosťPN-EN 1847 Conform
Výkon spojaPN-EN 12317-2 Conform
Odolnosť na náraz
PN-EN 12691
500mm
Nebezpečné látky
-----------
NPD

Montážne pokyny:

Fólia BILKA ALU 150 bude montovaná „teplou“ stranou tepelnej izolácie strechy alebo steny, s hliníkovou časťou smerom k miestnosti. Fólia môže byť montovaná rovnobežne alebo zvislo na krokvy. V prípade zvislej montáže na krokvy, montáž začne s pásom pozdĺž hrebeňa strechy, a nasledovné pásy fólie budú montované pod predošlú vrstvu, berúc do úvahy 15 cm nadkladanie a zatesniac spoje fólie so špeciálnou páskou. V prípade montáže rovnobežnej s krokvami, pásy budú montované nepretržito, berúc do úvahy 20 cm nadloženie a v prípade možnosti, spoje pásov fólie v oblasti krokiev budú zatesnené špeciálnou páskou. Fólia bude pripevnená pomocou klincov a sponiek, na každých 10-15 cm. Po montáži budú všetky upevňovacie miesta, kontakty a spoje fólie zabezpečené špeciálnou lepiacou páskou tak, aby sa predišlo infiltrovaniu vodných pár z miestnosti do tepelnoizolačnej vrstvy.

Skladovacie pravidlá:

Na mieste chránenom od priamych účinkov atmosférických činiteľov, ďaleko od zdrojov tepla (minimum 1 m).

Doba použitia:

Pri dodržaní skladovacích pravidiel si zachováva kvalitu počas 10 rokov od obstarania.

Záruka:

V zmysle platných ustanovení, s dodržiavaním prepravných podmienok uvedených distribútorom.

Referenčné predpisy, špecifikácie:

EN 13984:2013

Možné riziká, prevenčné predpisy:

Nie je známe riziko poškodenia zdravia

Požiadajte o cenovú ponuku

Vyplňte formulár a my vás budeme obratom kontaktovať.