Difúzna fólia pod krytinue

Fólia BILKA 120g je difúzna fólia pod krytinu pre jednoducho vetranú strechu. Kladie sa voľne, s prekladom, priamo na krokvy alebo na debnenie na strechy so sklonom väčším ako 25 stupňov, pre normálne tepelné záťaže. Materiál: trojvrstvová difúzna fólia.

Technické parametre:

  • špecifická hmotnosť: 120g/m²± 10%;
  • pevnosť v ťahu: 190N/5cm (±20%) / 160N/5cm (±20%);
  • tepelná odolnosť: +70°C;
  • stupeň nepriepustnosti vody: W1;
  • Sd 0,05m (±) 0,015m.
Pomenovanie výrobku:Fólia BILKA 120 g
Rozmery balenia:Zvitky 1,5 m x 50 m = 75 m²/zvitok
Určenie a oblasť použitia:Difúzna fólia pod krytinu - používa sa ako dodatočná ochranná vrstva proti prachu a vlhkosti, ktorá preniká pod krytinu, v prípade striech s jednou vetracou vrstvou.
Materiál: Trojvrstvová fólia (medzi dvomi vrstvami polypropylénu, jedna membrána priepustná pre difúziu pár, ale nepriepustná pre vodu)
Vlastnosti: Metódy preverovaniaParametre výrobku
Dĺžka zvitkuEN 1848 - 2 50m; (-)0%
Šírka zvitkuEN 1848 - 2 150cm; (-)0,5% / (+)1,5%
LineárnosťEN 1848 - 2 < 30 mm/10m
Špecifická hmotnosť EN 1849 - 2 120 g/m2; (±10%)
Trieda horľavostiEN 13501-1, EN ISO 11925-2 Euroclasse: E-d2
Odolnosť voči priepustnosti vodyEN 1928 W1
Priepustnosť vodnej pary (Sd)EN ISO 12572 0,05m; (-0,015m) / (+0,015)m
Pevnosť v ťahu (pozdĺžne/priečne)EN 12311-1 190N/5cm (±20%) / 160N/5cm(±20%)
Zmena pevnosti v ťahu - po zostarnutí (pozdĺžne/priečne)EN 12311-1 (-) 25% / (-) 25%
Ťažnosť (pozdĺžne/priečne)EN 12311-1 >70% / >70%
Zmena ťažnosti po zostarnutí (pozdĺžne/priečne)EN 12311-1 (-)30% / (-)30%
Pevnosť v pretrhu (pozdĺžne/priečne)EN 12310-1 >80N / >80N
Pružnosť pri nízkej teplote EN 1109 (-) 24⁰C

Pravidlá kladenia fólie:

Strešná fólia pod krytinu sa kladie v súlade s normou DIN 4108 zabezpečujúcou vetranie pod fóliou, pripevnenie latovaním na krokvách, s rozprestieraním smerom nahor. Keďže fólia BILKA 120 g prepúšťa pary, môže sa klásť priamo na tepelnú izoláciu, netreba vytvárať vetrací kanál medzi fóliou a tepelnou izoláciou. Môže sa používať na strechy s minimálnym sklonom 25°. Fólia sa kladie rovnobežne s odkvapom, s prekrytím vyznačeným na okraji zvitku farebným pásom (min. 10 cm). Bude sa klásť dbajúc na smer odtekania vody, môže sa preložiť aj cez hrebeň strechy. Je to difúzna fólia, ktorá odoláva normálnym tepelným záťažiam (s vhodným vetraním max: +70°C), prevádzková teplota (-) 20°C – (+)40°C, doba na prikrytie fólie maximálne 3 mesiace.

Skladovacie a úložné pravidlá:

Skladovať na zastrešenom suchom mieste, bez vlhkosti, sálavého tepla a slnečného žiarenia.

Doba použitia:

Pri dodržaní skladovacích pravidiel si zachováva kvalitu počas 5 rokov od obstarania.

Záruka:

Podľa platných ustanovení, pri dodržaní prepravných podmienok uvedených dodávateľom.

Súvisiace predpisy, špecifikácie:

SR EN 13984

Možné riziká, predpisy týkajúce sa prevencie:

Nie je žiadne riziko ohrozenia zdravia.

Požiadajte o cenovú ponuku

Vyplňte formulár a my vás budeme obratom kontaktovať.