Difúzna fólia pod krytinue

Fólia BILKA 120g je difúzna fólia pod krytinu pre jednoducho vetranú strechu. Kladie sa voľne, s prekladom, priamo na krokvy alebo na debnenie na strechy so sklonom väčším ako 25 stupňov, pre normálne tepelné záťaže. Materiál: trojvrstvová difúzna fólia.

Technické parametre:

  • špecifická hmotnosť: 120g/m²± 11%;
  • pevnosť v ťahu: 190N/5cm (±50%) / 100N/5cm (±30%);
  • interval teploty: -30 : 80 ⁰C;
  • stupeň nepriepustnosti vody: W1;
  • Sd 0,02m (+0,03;-0,01).
Pomenovanie výrobku:Fólia BILKA 120 g
Rozmery balenia:Zvitky 1,5 m x 50 m = 75 m²/zvitok
Určenie a oblasť použitia:Difúzna fólia pod krytinu - používa sa ako dodatočná ochranná vrstva proti prachu a vlhkosti, ktorá preniká pod krytinu, v prípade striech s jednou vetracou vrstvou.
Materiál: Trojvrstvová fólia (medzi dvomi vrstvami polypropylénu, jedna membrána priepustná pre difúziu pár, ale nepriepustná pre vodu)
Vlastnosti: Metódy preverovaniaParametre výrobku
Dĺžka zvitkuEN 1848 - 2 50m (-0/+2%)
Šírka zvitkuEN 1848 - 2 150cm; (-)0,5% / (+)1,5%
Špecifická hmotnosťEN 1849 - 2< 30 mm/10m
Trieda horľavosti EN 11925-2Trieda E
Odolnosť voči priepustnosti vody (2kPa)EN 1928Trieda W1
Odolnosť voči priepustnosti vody po zostarnutíEN 1296; EN 1928Trieda W1
Pevnosť v pretrhu (pozdĺžne/priečne)EN 12310-1110N (+50; -50) / 130N (+50; -50)
Pevnosť v ťahu (pozdĺžne/priečne)EN 12311-2190 N/50mm (+50;-50) / 100 N/50mm (+30;-30)
Predĺženie (pozdĺžna/priečna)EN 12311-280% (+40; -40) / 130% (+50; -50)
Pevnosť v ťahu po starnutí (pozdĺžne/priečne)EN 1296; EN 1297; EN 12311-2140 N/50mm (+40;-40) / 70 N/50mm (+20; -20)
Predĺženie po starnutí (pozdĺžna/priečna)EN 1296; EN 1297; EN 12311-260% (+30; -30) / 100% (+40; -40)
Priepustnosť vodnej paryEN 1931>1700 (g/m²)/24h
SdEN 19310,02m (+0,03;-0,01)
Interval teploty--30 : 80 ⁰C
Nebezpečné látky-NPD

Pravidlá kladenia fólie:

Strešná fólia pod krytinu sa kladie v súlade s normou DIN 4108 zabezpečujúcou vetranie pod fóliou, pripevnenie latovaním na krokvách, s rozprestieraním smerom nahor. Keďže fólia BILKA 120 g prepúšťa pary, môže sa klásť priamo na tepelnú izoláciu, netreba vytvárať vetrací kanál medzi fóliou a tepelnou izoláciou. Fólia sa kladie rovnobežne s odkvapom, s prekrytím vyznačeným na okraji zvitku farebným pásom (min. 10 cm). Bude sa klásť dbajúc na smer odtekania vody, môže sa preložiť aj cez hrebeň strechy. Je to difúzna fólia, ktorá odoláva normálnym tepelným záťažiam (s vhodným vetraním max: +70°C), odolnosť voči UV žiareniu je max. 1 mesiac.

Skladovacie a úložné pravidlá:

Skladovať na zastrešenom suchom mieste, bez vlhkosti, sálavého tepla a slnečného žiarenia.

Doba použitia:

Pri dodržaní skladovacích pravidiel si zachováva kvalitu počas 5 rokov od obstarania.

Záruka:

Podľa platných ustanovení, pri dodržaní prepravných podmienok uvedených dodávateľom.

Súvisiace predpisy, špecifikácie:

SR EN 13984

Možné riziká, predpisy týkajúce sa prevencie:

Nie je žiadne riziko ohrozenia zdravia.

Požiadajte o cenovú ponuku

Vyplňte formulár a my vás budeme obratom kontaktovať.