Difúzna fólia pod krytinu

Fólia BILKA 140 g je difúzna fólia pod modernú strechu. Vďaka jej schopnosti prepúšťať pary nie je potrebný žiadny vetrací žľab medzi fóliou a tepelnou izoláciou. Tak sa nebudú vytvárať prúdy vzduchu a zvýši sa účinnosť tepelnej izolácie. Stredná membrána trojvrstvovej fólie zabezpečí priepustnosť pár a úspešne odvedie vodu z povrchu.

Technické parametre:

  • špecifická hmotnosť: 140g/m² ± 10%;
  • pevnosť v ťahu: 240N/5cm (±20%) / 200N/5cm (±20%);
  • tepelná odolnosť: +70°C;
  • stupeň nepriepustnosti vody: W1;
  • Sd 0,05m (±) 0,01m.
  • materiál: polypropylén.
Pomenovanie výrobku:Fólia BILKA 140 g
Rozmery balenia:Zvitky 1,5 m x 50 m = 75 m²/zvitok
Určenie a oblasť použitia: Difúzna fólia pod krytinu - používa sa ako dodatočná ochranná vrstva proti prachu a vlhkosti, ktorá preniká pod krytinu, v prípade striech s jednou vetracou vrstvou. Odporúča sa použitie v prípade strechy s obkladom.
Materiál: Trojvrstvová fólia (medzi dvomi vrstvami polypropylénu, jedna membrána priepustná pre difúziu pár, ale nepriepustná pre vodu)
Vlastnosti: Metódy preverovania Parametre výrobku
Dĺžka zvitkuSR EN 1848 - 2 50m; (-)0%
Šírka zvitkuSR EN 1848 - 2 150cm; (-)0,5% / (+)1,5%
LineárnosťSR EN 1848 - 2 < 30 mm/10m
Špecifická hmotnosťSR EN 1849 - 2 140 g/m2; (±10%)
Trieda horľavostiSR EN 13501-1, EN ISO 11925-2 Euroclasse: E-d2
Odolnosť voči priepustnosti vodySR EN 1928 W1
Priepustnosť vodnej pary (Sd)SR EN ISO 12572 0,05m; (-0,015)m / (+0,015)m
Pevnosť v ťahu (pozdĺžne/priečne)SR EN 12311-1 240N/5cm (±20%) / 200N/5cm (±20%)
Zmena pevnosti v ťahu - po zostarnutí (pozdĺžne/priečne)SR EN 12311-1 (-) 20% / (-) 20%
Ťažnosť (pozdĺžne/priečne)SR EN 12311-1 >60% / >60%
Zmena ťažnosti po zostarnutí (pozdĺžne/priečne)SR EN 12311-1 (-)30% / (-)30%
Pevnosť v pretrhu (pozdĺžne/priečne)SR EN 12310-1 >100N / >100N
Stálosť rozmerov (pozdĺžne/priečne)EN 1107 (-)2% / (+)3,3%
Pružnosť pri nízkej teplote SR EN 1109 (-) 24⁰C

Pravidlá kladenia fólie:

Strešná fólia pod krytinu sa kladie v súlade s normou DIN 4108 zabezpečujúcou vetranie pod fóliou, pripevnenie latovaním na krokvách, s rozprestieraním smerom nahor. Keďže fólia BILKA 140 g prepúšťa pary, môže sa klásť priamo na tepelnú izoláciu, netreba vytvárať vetrací kanál medzi fóliou a tepelnou izoláciou. Môže sa používať na strechách s minimálnym sklonom 20° voľne zavesená a v prípade striech s doštením so sklonom min. 15°.

Fólia sa kladie rovnobežne s odkvapom, s prekrytím vyznačeným na okraji zvitku farebným pásom (min. 10 cm). Kladie sa dbajúc na smer odtekania vody, môže sa preložiť aj cez hrebeň strechy. Je to difúzna fólia, ktorá odoláva normálnym tepelným záťažiam (s vhodným vetraním max: +70°C), prevádzková teplota (-) 20°C – (+)40°C, doba na prikrytie fólie je maximálne 3 mesiace.

Skladovacie a úložné pravidlá:

Skladovať na zastrešenom suchom mieste, bez vlhkosti, sálavého tepla a slnečného žiarenia

Doba použitia:

Pri dodržaní skladovacích pravidiel si zachováva kvalitu počas 5 rokov od obstarania.

Záruka:

Podľa platných ustanovení, pri dodržaní prepravných podmienok uvedených dodávateľom.

Súvisiace predpisy, špecifikácie:

SR EN 13984

Možné riziká, predpisy týkajúce sa prevencie:

Nie je žiadne riziko ohrozenia zdravia.

Požiadajte o cenovú ponuku

Vyplňte formulár a my vás budeme obratom kontaktovať.