Kompletný strešný systém BILKA, okrem strešnej krytiny a odkvapového systému, obsahuje aj príslušenstvo a bezpečnostné prvky, ktoré nesmú chýbať na žiadnej streche. Tieto prvky sú určené na dokončenie osadenia plechovej strešnej krytiny, zabezpečiac ochranu strechy. Príslušenstvo značky BILKA sa vyrába z materiálov najvyššej kvality použitím tej najmodernejšej technológie.

BILKA navrhuje kompletný sortiment strešného príslušenstva:

accesorii_acoperis_Coama mare semirotunda_balcanic_mat_3005.tif.jpg

Veľký polkruhový hrebenáč

Uzaviera strechu v hornej časti v prieseku dvoch sklonov, pôsobiac ako štít proti priesaku vody.

accesorii_acoperis_Coama mica semirotunda_balcanic_mat_3005.tif.jpg

Malý polkruhový hrebenáč

Alternatíva k veľkému hrebenáču; uzaviera strechu v hornej časti v prieseku dvoch sklonov, pôsobiac ako štít proti priesaku vody.

accesorii_acoperis_Inchidere coama_balcanic_mat_3005.tif.jpg

Hrebeňový uzáver

Plní úlohu tesnenia a súčasne zabraňuje prístupu vtákov.

accesorii_acoperis_Capac Coama_balcanic_mat_3005.tif.jpg

Čelo hrebenáča

Plní úlohu tesnenia a súčasne zabraňuje prístupu vtákov.

accesorii_acoperis_Dolie_balcanic_mat_3005.tif.jpg

Úžľabie

Montuje sa pod krytinu na prechode medzi odkvapovou hranou strechy a odkvapom a smeruje vodu do odkvapového systému.

accesorii_acoperis_Bordura streasina_balcanic_mat_3005.tif.jpg

Lemovanie strechy

Pripája sa k odkvapovému systému, umožňujúc odtekanie vody z krytiny do žľabu.

accesorii_acoperis_Bordura la perete_balcanic_mat_3005.tif.jpg

Bočné lemovanie

Používa sa v prieseku sklonov so stenami a priečkami. Zabraňuje zatekaniu vody popri stene.

accesorii_acoperis_Bordura fronton_balcanic_mat_3005.tif.jpg

Štítová obruba

Uzaviera strechu z bočných strán, zakrývajúc okraje strechy. Montuje sa po pripevnení krytiny.

accesorii_acoperis_Bordura fronton sub tigla_balcanic_mat_3005.tif.jpg

Štítová obruba pod strešnú krytinu

Uzaviera strechu z bočných strán a montuje sa na rímsovú dosku pred pripevnením krytiny.

accesorii_acoperis_Fixarea placilor la zid_balcanic_mat_3005.tif.jpg

Uchytenie tabúľ k stene

Používa sa pri prieseku sklonu so stenou a nedovoľuje vode vsakovať popri stene.

accesorii_acoperis_Rupere pantei concava_balcanic_mat_3005.tif.jpg

Prechod sklonu

Používa sa v miestach, v ktorých sa mení sklon strechy.

accesorii_acoperis_Opritor zapada_balcanic_mat_3005.tif.jpg

Snehová zábrana

Montuje sa na strešnú krytinu a zabraňuje zosunu snehu zo strechy.

accesorii_acoperis_Opritor Omega_balcanic_mat_3005.tif.jpg

Snehové zábrany Omega

Predstavujú alternatívu ku konvenčným snehovým zábranám.

accesorii_acoperis_mat_3005_0000s_0012_SET_COS_FUM_3005.jpg

Komínová Sada

Sa namontuje pri spodnej časti komína a zabraňuje vode, aby presakovala okolo komínových stien.

accesorii_acoperis_Colector_balcanic_mat_3005.tif.jpg

Štítový Kolektor

Tento prvok sa piužíva s cieľom zamedziť prenikaniu vody, v situácii keď strecha nie je umiestnená v pravom uhle voči rovine štítu.

Banda Bituminoasa_tigla.jpg

Bitúmenová páska

Pružná samolepiaca izolačná páska odporúčaná pre hydroizolácie a ochranu proti vlhkosti.

Banda etansare_tigla.jpg

Univerzálna tesniaca páska

Aplikuje sa na úžľabie a pod hrebenáč. Má tesniacu úlohu.

Holtsurub_tigla.jpg

Skrutka

Prichytáva plechové tabule a príslušenstvo na drevenú nosnú konštrukciu.

“Výkonnosť spoločnosti BILKA vďačí pozornosti venovanej vývoju výrobkov a kvalite služieb”

BILKA je na 100% rumunská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu a vývoj kompletných strešných systémov (plechová strešná krytina, odkvapový systém a príslušenstvo) pre obytné a priemyselné stavby. Spoločnosť BILKA je číslom 1 v rebríčku rumunských výrobcov strešných krytín, ktorá každoročne zaznamenáva rekordný objem predaja. Počas 15-ročnej existencie a podnikania BILKA zastrešila vyše 635 000 domov.