Kompletný strešný systém BILKA, okrem strešnej krytiny a odkvapového systému, obsahuje aj príslušenstvo a bezpečnostné prvky, ktoré nesmú chýbať na žiadnej streche. Tieto prvky sú určené na dokončenie osadenia, zabezpečiac ochranu strechy. Príslušenstvo značky BILKA sa vyrába z materiálov najvyššej kvality použitím tej najmodernejšej technológie.

BILKA navrhuje kompletný sortiment strešného príslušenstva:

retro-Coama unghiulara_retropanel_mat_7024.jpg

Uhlový hrebenáč

Uzaviera strechu v hornej časti v prieseku dvoch sklonov, pôsobiac ako štít proti priesaku vody.

retro-Semicoama_retropanel_mat_7024.jpg

Polovičný hrebenáč

Uzatvára strechu v hornej časti a zabraňuje zatekaniu vody pod krytinu. Používa sa pri pultových strechách.

retro-Suport coama_retropanel_mat_7024.jpg

Držiak na hrebenáč

Sa montuje pod uhlovým hrebenáčom s cieľom uľahčiť a maskovať uchytenie hrebenáča.

retro-Dolie_retropanel_mat_7024.jpg

Úžľabie

Montuje sa pod krytinu na prechode medzi odkvapovou hranou strechy a odkvapom a smeruje vodu do odkvapového systému.

retro-Bordura streasina mare_retropanel_mat_7024.jpg

Veľké lemovanie strechy

Pripája sa k odkvapovému systému, umožňujúc odtekanie vody z krytiny do žľabu.

retro-Element de suprapunere mare_retropanel_mat_7024.jpg

Veľký prekrývací prvok

Používa sa na spojenie panelu RETRO PANEL so zmenou sklonu.

retro-Bordura streasina mica_retropanel_mat_7024.jpg

Malé lemovanie strechy

Pripája sa k odkvapovému systému, umožňujúc odtekanie vody z krytiny do žľabu.

retro-Bordura la perete laterala final_retropanel_mat_7024.jpg

Lemovanie bočnej steny

Používa sa v prieseku sklonov so stenami a priečkami. Zabraňuje vode vsakovať popri stene.

retro-Bordura la perete orizontala_retropanel_mat_7024.jpg

Lemovanie zvislej steny

Používa sa v prieseku sklonov so stenami a priečkami. Zabraňuje vode vsakovať popri stene.

retro-Bordura fronton_retropanel_mat_7024.jpg

Štítová obruba

Uzaviera strechu z bočných strán, zakrývajúc okraje strechy. Montuje sa po pripevnení tabúľ strešnej krytiny.

retro-Element de suprapunere mic_retropanel_mat_7024.jpg

Prekrývací plech

Ipoužíva sa pri spojení dvoch tabúľ Retro Panel v prípade, že strecha je dlhšia a je potrebné použiť dva tabule plechu.

retro-opritor-zapada.jpg

Snehová zábrana

Montuje sa na strešnú krytinu a zabraňuje zosunu snehu zo strechy.

Banda Bituminoasa_Retro.jpg

Butylový pás

Pružná samolepiaca izolačné páska odporúčaná pre hydroizolácie a ochranu proti vlhkosti.

retro-ruperea-pantei-concava-convexa-en.jpg

Zmena sklonu konkávna a konvexná

Používa sa v miestach kde si sklony strechy menia naklonenie.

retro-set Cos fum_retropanel_mat_7024.tif.jpg

Komínová Sada

Sa namontuje pri spodnej časti komína a zabraňuje vode, aby presakovala okolo komínových stien.

retro-_0004_holtsurub.jpg

Skrutka

Prichytáva plechové tabule a príslušenstvo na drevenú nosnú konštrukciu.

Banda universala de etansare.jpg

Univerzálna tesniaca páska

Aplikuje sa na úžľabie a pod hrebenáč. Má tesniacu úlohu.

“Výkonnosť spoločnosti BILKA vďačí pozornosti venovanej vývoju výrobkov a kvalite služieb”

BILKA je na 100% rumunská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu a vývoj kompletných strešných systémov (plechová strešná krytina, odkvapový systém a príslušenstvo) pre obytné a priemyselné stavby. Spoločnosť BILKA je číslom 1 v rebríčku rumunských výrobcov strešných krytín, ktorá každoročne zaznamenáva rekordný objem predaja. Počas 15-ročnej existencie a podnikania BILKA zastrešila vyše 635 000 domov.