Kompletný strešný systém BILKA, okrem strešnej krytiny a odkvapového systému, obsahuje aj príslušenstvo a bezpečnostné prvky, ktoré nesmú chýbať na žiadnej streche. Tieto prvky sú určené na dokončenie osadenia plechovej strešnej krytiny, zabezpečiac ochranu strechy. Príslušenstvo značky BILKA sa vyrába z materiálov najvyššej kvality použitím tej najmodernejšej technológie.

BILKA navrhuje kompletný sortiment strešného príslušenstva:

accesorii_acoperis_mat_3005_0000s_0006_Coma-mare_3005.jpg

Veľký polkruhový hrebenáč

Uzaviera strechu v hornej časti v prieseku dvoch sklonov, pôsobiac ako štít proti priesaku vody.

accesorii_acoperis_mat_3005_0000s_0007_Coma-mica_3005.jpg

Malý polkruhový hrebenáč

Alternatíva k veľkému hrebenáču; uzaviera strechu v hornej časti v prieseku dvoch sklonov, pôsobiac ako štít proti priesaku vody.

accesorii_acoperis_mat_3005_0000s_0013_Inchidere-coama-2_3005.jpg

Hrebeňový uzáver

Plní úlohu tesnenia a súčasne zabraňuje prístupu vtákov.

accesorii_acoperis_mat_8017_0000s_0014_Inchidere-coama_8017.jpg

Čelo hrebenáča

Plní úlohu tesnenia a súčasne zabraňuje prístupu vtákov.

accesorii_acoperis_mat_3005_0000s_0011_Dolie_3005.jpg

Úžľabie

Montuje sa pod krytinu na prechode medzi odkvapovou hranou strechy a odkvapom a smeruje vodu do odkvapového systému.

accesorii_acoperis_mat_3005_0000s_0003_Bordura-streasina_3005.jpg

Lemovanie strechy

Pripája sa k odkvapovému systému, umožňujúc odtekanie vody z krytiny do žľabu.

accesorii_acoperis_mat_3005_0000s_0017_Bordura-la-perete-lateral-subtire_3005.jpg

Bočné lemovanie

Používa sa v prieseku sklonov so stenami a priečkami. Zabraňuje zatekaniu vody popri stene.

accesorii_acoperis_mat_3005_0000s_0000_Bordura-fronton_3005.jpg

Štítová obruba

Uzaviera strechu z bočných strán, zakrývajúc okraje strechy. Montuje sa po pripevnení krytiny.

accesorii_acoperis_mat_3005_0000s_0004_Bordura-sub-tigla_3005.jpg

Štítová obruba pod strešnú krytinu

Uzaviera strechu z bočných strán a montuje sa na rímsovú dosku pred pripevnením krytiny.

accesorii_acoperis_mat_3005_0000s_0012_Fixarea-placilor-la-zid_3005.jpg

Uchytenie tabúľ k stene

Používa sa pri prieseku sklonu so stenou a nedovoľuje vode vsakovať popri stene.

accesorii_acoperis_mat_3005_0000s_0001_ruperea-pantei-concava_3005.jpg

Prechod sklonu

Používa sa v miestach, v ktorých sa mení sklon strechy.

accesorii_acoperis_mat_3005_0000s_0016_Opritor-zapada_3005.jpg

Snehová zábrana

Montuje sa na strešnú krytinu a zabraňuje zosunu snehu zo strechy.

accesorii_acoperis_mat_3005_0000s_0015_Opritor-zapada-omega_3005.jpg

Snehové zábrany Omega

Predstavujú alternatívu ku konvenčným snehovým zábranám.

accesorii_acoperis_mat_3005_0000s_0012_SET_COS_FUM_3005.jpg

Komínová Sada

Sa namontuje pri spodnej časti komína a zabraňuje vode, aby presakovala okolo komínových stien.

accesorii_acoperis_mat_3005_0000s_0018_colector_3005.jpg

Štítový Kolektor

Tento prvok sa piužíva s cieľom zamedziť prenikaniu vody, v situácii keď strecha nie je umiestnená v pravom uhle voči rovine štítu.

Banda Bituminoasa_tigla.jpg

Bitúmenová páska

Pružná samolepiaca izolačná páska odporúčaná pre hydroizolácie a ochranu proti vlhkosti.

Banda etansare_tigla.jpg

Univerzálna tesniaca páska

Aplikuje sa na úžľabie a pod hrebenáč. Má tesniacu úlohu.

Holtsurub_tigla.jpg

Skrutka

Prichytáva plechové tabule a príslušenstvo na drevenú nosnú konštrukciu.

“Výkonnosť spoločnosti BILKA vďačí pozornosti venovanej vývoju výrobkov a kvalite služieb”

BILKA je na 100% rumunská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu a vývoj kompletných strešných systémov (plechová strešná krytina, odkvapový systém a príslušenstvo) pre obytné a priemyselné stavby. Spoločnosť BILKA je číslom 1 v rebríčku rumunských výrobcov strešných krytín, ktorá každoročne zaznamenáva rekordný objem predaja. Počas 12-ročnej existencie a podnikania BILKA zastrešila vyše 250 000 domov.