Zásady používania súborov cookie

Webové stránky www.bilka.ro využívajú súbory cookie. Nižšie uvedené informácie sú určené na to, aby používateľom poskytli informácie o súboroch cookie, ktoré sa používajú na stránkach www.bilka.ro.

Tieto webové stránky používajú súbory cookie, aby zlepšili možnosti prehľadávania, a aby sme mohli poskytovať služby, ktoré sú prispôsobené potrebám a záujmom našich návštevníkov. Súbory cookie poskytujú vlastníkom webových stránok užitočné informácie o správaní používateľov pri prehľadávaní stránok s cieľom zvýšiť efektivitu a dostupnosť webových stránok.

 

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý súbor zložený z písmen a číslic, ktorý je uložený vo vašom PC, mobilnom zariadení alebo v inom zariadení pripojenom k internetu.

Súbor cookie sa skladá z dvoch častí: názvu a obsahu. Súbor cookie má stanovené iba obmedzené časové trvanie.

Technicky povedané, prístup k súboru cookie má len webový server, ktorý ho odoslal, a to v čase, keď sa používateľ vráti na webovú stránku prepojenú s príslušným webovým serverom.

Súbory cookie nevyžadujú pri používaní osobné údaje a väčšinou neidentifikujú používateľov internetu.

 

Existujú dve hlavné kategórie súborov cookie.

Dočasné súbory cookie (session) sú dočasne vytvorené v podpriečinku vášho prehliadača a pretrvávajú len dovtedy, pokiaľ je prehliadač webových stránok otvorený. Tento typ súborov cookie sa pri opustení webovej stránky odstráni.

Trvalé súbory cookie zostávajú uložené v podpriečinku vášho prehliadača a znova sa aktivujú pri prístupe na webovú stránku, ktorá vytvorila tento súbor cookie.

Trvalé súbory cookie zostávajú v podpriečinku prehliadača počas obdobia, ktoré je stanovené v súbore cookie. Niektoré časti obsahu na webových stránkach môžu byť poskytované prostredníctvom tretích strán alebo poskytovateľov.

Tretie strany môžu takéto súbory cookie umiestniť na webovú stránku (tzv. „súbory cookie tretích strán“, pretože ich neumiestňuje vlastník stránky). Poskytovatelia tretích strán musia taktiež dodržiavať platné právne predpisy a zásady ochrany osobných údajov vlastníka webovej stránky.

 

Aká je životnosť súborov cookie?

Životnosť súboru cookie sa môže výrazne líšiť v závislosti od jeho účelu. Niektoré súbory cookie sa používajú iba na jednu reláciu (dočasné súbory cookie), čo znamená, že existujú iba v čase, keď je prehliadač webových stránok otvorený, zatiaľ čo iné súbory cookie sa ukladajú a opätovne používajú vždy, keď používateľ vstúpi na webovú lokalitu (trvalé súbory cookie).

Súbory cookie však môže používateľ kedykoľvek odstrániť z nastavení prehliadača.

Aký druh súborov cookie používajú tieto webové stránky?

Naše webové stránky používajú nasledujúce typy súborov cookie: Súbory cookie Google Analytics − tieto súbory cookie poskytujú anonymné/agregované údaje o prezeranom obsahu a vašej činnosti na webových stránkach.

Tieto súbory sledujú spôsob, akým používatelia prehliadajú webové stránky a ako sa na ne dostali. Používajú sa na generovanie štatistík týkajúcich sa druhov obsahu, ktoré používatelia najviac oceňujú, alebo problémov, ktoré by sa mohli vyskytnúť pri používaní webových stránok.

 

Prispôsobenie nastavení prehliadača na súbory cookie

Ak ste jediným používateľom vášho počítača, môžete si nakonfigurovať dlhšie trvanie histórie prehliadania.

Ak počítač používajú aj iné osoby, môžete prehliadač nakonfigurovať tak, aby sa údaje prehliadania odstránili vždy, keď prehliadač zatvoríte.

 

Ako môžem zastaviť súbory cookie?

Používatelia môžu konfigurovať svoje prehliadače tak, aby odmietli všetky súbory cookie, prípadne aby dostali upozornenie, keď sa súbory cookie odosielajú do zariadenia.

Upozorňujeme, že deaktivácia alebo odmietnutie súborov cookie môže sťažiť prístup na určité časti obsahu a ich používanie. Všetky moderné prehliadače umožňujú zmenu nastavení súborov cookie.

Tieto nastavenia sú dostupné v oddieloch „Možnosti“ alebo „Predvoľby“ v nastaveniach prehliadača. Pre pochopenie týchto nastavení prejdite na možnosť „Pomocník“ v nastaveniach prehliadača.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania súborov cookie na týchto webových stránkach, neváhajte nás kontaktovať na adrese office@bilka.ro.