Strešná fólia s reflexnou vrstvou

Tradičná strešná fólia, triedy „economic“ (cenovo nenáročná), na báze PE tkaniny, s tepelno-reflexnou mikroperforovanou vrstvou. Používa sa na strešné konštrukcie s dvojitým odvetraním. Zabraňuje prieniku pár a preto musí byť zabezpečené vetranie medzi fóliou a tepelnou izoláciou.

Technické parametre:

  • špecifická hmotnosť: 90g/m²;
  • pevnosť v ťahu: 300N/5cm (±10%) / 250N/5cm (±10%);
  • stupeň nepriepustnosti vody: W2;
  • Sd 1 m.
Pomenovanie výrobku:Fólia BILKA Soft
Rozmery balenia:Zvitky 1,5 m x 50 m = 75 m²/zvitok
Určenie a oblasť použitia:Špeciálna fólia s tepelno-reflexnou vrstvou. Používa sa pre strešné konštrukcie s dvojitým vetraním, s dodatočnou ochranou proti vlhkosti a prachu, ktorý preniká pod krytinu.
Materiál: Fólia na báze PE tkaniny, pokrytá tepelno-reflexnou mikroperforovanou vrstvou
Vlastnosti: Metódy preverovania Parametre výrobku
Dĺžka zvitkuEN 1848 - 2 50m; (-)0%
Šírka zvitkuEN 1848 - 2 150cm; (-)0,5% / (+)1,5%
LineárnosťEN 1848 - 2 < 30 mm/10m
Špecifická hmotnosťEN 1849 - 2 75 g/m2; (-15g;+10g)
Trieda horľavostiEN 13501-1, EN ISO 11925-2 Euroclasse F
EtanșeitateEN 1928 W2
Priepustnosť vodnej pary (Sd)EN 1931 1m
Pevnosť v ťahu (pozdĺžne/priečne)EN 12311-1 300N/5cm (±10%) / 250N/5cm (±15%)
Zmena pevnosti v ťahu po zostarnutí (pozdĺžne/priečne)EN 12311-1 45% / 45%
Ťažnosť (pozdĺžne/priečne)SR EN 12311-1 15 % / > 15 %
Zmena ťažnosti po zostarnutí (pozdĺžne/priečne)EN 12311-1 30% / 30%
Pevnosť v pretrhu (pozdĺžne/priečne)EN 12310-1 100N (±30%) / 90N (±30%)
Pružnosť pri nízkej teplote EN 1109 (-) 10⁰C

Pravidlá kladenia fólie:

Ako fólia pod strešnú krytinu sa táto bude klásť podľa platných noriem (DIN 4108). Keďže sa jedná o fóliu, ktorá neprepúšťa pary, fólia sa vybaví vetraním nad a pod ňou a bude pripevnená kontralatami na krokvy, metalízovanou stranou smerom ku krytine. Môže sa ukladať voľne zavesená na krovy striech so sklonom väčším ako 20°. Nemôže presahovať cez hrebeň strechy, aby bol zabezpečený odvod pár cez hrebenáče.

Fólia sa ukladá rovnobežne s odkvapovou hranou strechy, s prekrytím minimálne 10 cm, berúc do úvahy smer stekania vody po sklone strechy. Je to fólia s normálnou odolnosťou voči tepelnej záťaži (s vhodným vetraním max: +70°C), prevádzková teplota 0°C – (+)40°C, maximálna doba pre prikrytie je 3 mesiace.

Skladovacie a úložné pravidlá:

Skladovať na zastrešenom suchom mieste, bez vlhkosti, sálavého tepla a slnečného žiarenia

Doba použitia:

Pri dodržaní skladovacích pravidiel si zachováva kvalitu počas 5 rokov od obstarania.

Záruka:

Podľa platných ustanovení, pri dodržaní prepravných podmienok uvedených dodávateľom.

Súvisiace predpisy, špecifikácie:

SR EN 13984

Možné riziká, predpisy týkajúce sa prevencie:

Nie je žiadne riziko ohrozenia zdravia.

Požiadajte o cenovú ponuku

Vyplňte formulár a my vás budeme obratom kontaktovať.